Ứng dụng những thành tựu cách mạng công nghệ 4.0 trong sản xuất kinh doanh ở EVNNPCTổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) nhận định, nhiều mảng sản xuất kinh doanh có thể áp dụng, triển khai nhanh chóng các thành tựu của cách mạng công nghiệp 4.0…

source

Truyền Hình Công Thương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *