TGLTN | 36 Kills | 1-MAN-SQUAD PUBG (PERSONAL KILL RECORD)Here’s a throwback video to an insane 36 kill gameplay!

Watch me LIVE on Twitch:

Use Creator Code: TGLTN

Follow my other socials:
Twitter ▶
TikTok ▶
Instagram ▶
Discord ▶

Produced by 99NIGHTS ▶
Channel Manager ▶

TGLTN | 36 Kills | 1-MAN-SQUAD PUBG (PERSONAL KILL RECORD)

source

TGLTN VODs

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *