PHIẾM THỜI TRANG EP 01| HÙNG OCB VÀ MẶC ĐI SỢ Đ*O GÌNhư mọi người đều biết rằng HungOcb là một nhân vật có ảnh hưởng nhất định trong cộng đồng thời trang Việt Nam với thông điệp chính “Mặc đi sợ đ*o gì”.

Tuy nhiên, ngoài những hình ảnh “Bodoi” trên mạng xã hội thì chúng ta cần tìm hiểu rõ hơn về con người Hùng như thế nào cũng như các góc nhìn của nhân vật “Ngông” và đầy “thú vị” này về cộng đồng thời trang hiện tại. Đó là lí do hôm nay Phiếm thời trang S01E01 với host là Trí Minh Lê sẽ cùng nghe với các bạn về suy nghĩ của Hùng nhé!

source

Tri Minh Le

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.