Người Việt 5 Châu: Phố Rolle, Thụy Sĩ, nghề sửa quần áo, an nhàn, sống khỏeNGƯỜI VIỆT NĂM CHÂU: Người Việt ở phố Rolle, Thụy Sĩ
Làm nghề sửa quần áo, công việc an nhàn, sống khỏe

source

PhoBolsaTV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.