Người Việt 5 Châu: Phố Rolle, Thụy Sĩ, nghề sửa quần áo, an nhàn, sống khỏeNGƯỜI VIỆT NĂM CHÂU: Người Việt ở phố Rolle, Thụy Sĩ
Làm nghề sửa quần áo, công việc an nhàn, sống khỏe

source

PhoBolsaTV

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *