Nga chuyển giao công nghệ sản xuất tên lửa cho Việt Nam #shortNga chuyển giao công nghệ sản xuất tên lửa cho Việt Nam #short
—————————–
▶ Khoa Học Quân Sự là Kênh cung cấp cho các bạn những tri thức, hiểu biết chung về tình hình quân sự, chính trị trên thế giới.
Music by:
Photos Licensed Under CC
*Copyright Disclaimer*
– Chúng tôi không sở hữu hoàn toàn những tư liệu được tổng hợp trong video này. Nó thuộc về những cá nhân hay tổ chức đáng được tôn trọng.
Chúng tôi sử dụng theo: Tuyên bố từ chối trách nhiệm bản quyền mục 107 của Đạo luật bản quyền năm 1976. Được phép “sử dụng hợp lý” cho các mục đích như phê bình, bình luận, báo cáo tin tức, giảng dạy, học bổng và nghiên cứu.
– We does not own the rights to these video clips. They have, in accordance with fair use, been repurposed with the intent of educating and inspiring others. However, if any content owners would like their images removed, please contact us by
#khoahocquansu #youtubeshort #youtubeshorts

source

Khoa Học Quân Sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *