NEW SEASON RECORD in GEORGOPOL😱Pubg MobileThanks for watching
Please subscribe to my channel

4 FINGER AND GYRO

Devıce:
Iphone 8 Plus

40KILLS MY NEW RECORD🔥

MY SETTINGS & SENSITIVITY👇🏻

Instagram😍

#pubgmobile #Munno

source

MUNNO Gaming

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *