Máy tính mới 💻 Cre:@fensiyagi▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔔- Dear Artists, Producers and Brands –
Chuoi Channel is a non-profit channel with the purpose of solving .
If the artist/producer feels uncomfortable and wants to take down your music or work, please contact us directly via gmail ”[email protected]” and we will directly remove it right away. instantly.
[email protected]
Thank you!
Do not re-up
#vithong #chuoichannel #giaitri

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🔔- Kính gửi các nghệ sĩ, nhà sản xuất và nhãn hàng –
Chuoi Channel là kênh phi lợi nhuận với mục đích giải trí .
Nếu nghệ sĩ / nhà sản xuất cảm thấy khó chịu và muốn gỡ nhạc hay tác phẩm của bạn xuống, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua gmail ” [email protected] ” và chúng tôi sẽ trực tiếp xóa ngay lập tức.
[email protected]
Cảm ơn bạn!
Không re-up
#vithong #chuoichannel #giaitri
Video mới nè mn ới

source

Chuối channel

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.