INSANE COMBO AWM + GROZA GAMEPLAY😍 iPhone 13 Pro PUBG Expert | 2 Finger + Full GYRO Handcam Game #24INSANE COMBO AWM + GROZA GAMEPLAY😍 iPhone 13 Pro PUBG Expert | 2 Finger + Full GYRO Handcam Gameplay #24

Thank you for watching.
Like & Subscribe for Daily Videos!

Played on: iPhone 13 Pro Max
Headphones: iPhone Original
Playing : Pubg mobile / bgmi

My Sensitivity:

İnstagram😍

#bgmi #expert #pubgmobile

source

EXPERT Gaming

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *