I LANDED on MG3 + AWM😍x2 Flare Gun😱Pubg MobileThanks for watching.
Please subscribe to my channel

4 FINGER AND GYRO

Id: 5628360371

Device:
iPhone 8 Plus 64GB

Recorder: ios Recorder

Edit: iMovie

Instagram:

#PubgMobile #iPhone8Plus #Catlara

source

CATLARA Gaming

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *