Dùng Classdojo trên máy tính kết nối giữa phụ huynh và giáo viênClassdojo không chỉ sử dụng được trên điện thoại mà chúng ta sử dụng trực tiếp trên máy tính. Không cần cài đặt chỉ cần vào …

source

Bùi Duy Phương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *