DU HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÌ LÀM GÌ? A week in the life of a CS studentDU HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÌ LÀM GÌ? A week in the life of a CS student – Linh Ei
Một tuần không điêu của du học sinh ngành CS tại Úc. Mình đã chuyển nhà, đăng ký môn, phỏng vấn thực tập và thi Google Hash Code. Mong mọi người thưởng thức heheeC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN THÌ LÀM GÌ? A week in the life of a CS student – Linh Ei
Một tuần không điêu của du học sinh ngành CS tại Úc. Mình đã chuyển nhà, đăng ký môn, phỏng vấn thực tập và thi Google Hash Code. Mong mọi người thưởng thức hehee

Music:
Music by Francis Song – Clouds –
Music by Zachary Friederich – Loddy Da (Instrumental) –
Dj Quads – It’s true
Music by Reggie San Miguel – 1120 –
Music by Eric Reprid – June Blues –
Music by corner club – Manhattanhenge –
Panthurr – Summer fun
Monday – Jeff Kaale

Follow instagram mình tại:
Email for work: [email protected]

source

Linh Ei

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.