Did we kill another HACKER?! – PUBGWe’ve got crate guns, we’ve got tequila, we’ve got…. hackers? Do you think this strange behaviour was just down to incredible game sense or was there something else afoot…

Twitch:
Twitter:
Instagram:
Discord:

#PUBG #HollywoodBob #Gaming

source

TheHollywoodBob

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *