CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA VỚI FACEBOOK/ META? – 8-bit Công nghệ #1360:00 Intro
1:10 Meta mất hơn 22% giá trị công ty, tại sao?
2:51 Vấn đề riêng tư (privacy) trên Facebook sẽ không bao giờ được giải quyết?
3:35 TikTok vs. Facebook/ Instagram Reels
6:19 Facebook mất 1 triệu người dùng/ ngày, nhưng chỉ số MAU vẫn tốt
7:38 Giải pháp cho Facebook: Làm sạch News Feed?
9:48 Outro and some random words

FB:

source

Thành ở Nhà Lười ♬

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *