Cách xóa trắng dữ liệu trong máy tính Win 10 | Xoá Account trong Win 10Cách xóa dữ liệu trong máy tính Win 10 |
How to Delete a User Profile in Windows 10
Trước khi bán hoặc tặng máy tính cho người khác. Bạn thường dọn dẹp hoặc xoá trắng dữ liệu cá nhân của mình.
Trên đây là cách đơn giản nhất để thực hiện. Tuy nhiên bạn cần lưu ý nếu dữ liệu bạn cực kỳ quan trọng thì nó cũng có thể phục hồi được bởi các kỹ thuật viên chuyên nghiệp.
#eitvlog #xoadulieu #thuthuatmaytinh

source

EIT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *