Cách phát WiFi trên máy tính laptop Windows 10Hướng dẫn cách phát wifi win 10, phát wifi trên máy tính laptop chạy windows 10 đó là cách tạo điểm phát Wifi trên máy tính Windows 10
Link tải file chứa mã lệnh để phát Wifi trên Laptop:
MÃ LỆNH:
1. Cai dat hostednetwork:
netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=LeDucHuy key=12345678
2. Kich hoat WiFi:
netsh wlan start hostednetwork
3. Tat WiFi:
netsh wlan stop hostednetwork

source

Đức Huy Lê

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *