Bài toán công nghệ xử lý rác thải tại Việt Nam | VTC1VTC1 | Kêu gọi các nhà đầu tư để xử lý rác thải bằng công nghệ rất khó khăn nhưng khi nhà máy vào vận hành thị lại không đủ nguyên liệu. Như câu chuyện xử lý rác thải tại Việt Nam đang là câu chuyện “con gà” và “quả trứng”.

source

VTC TIN MỚI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *