BAHASA | EC PRO SCRIMS | DAY 3 | FT.#BTR #EVOS #A1 #STE #DE #IHC #GE#BAC #DWG #DS #USG #REJECT #ONIC_ESPORTS COUNTY PRO SCRIMS_

22nd JUNE

12:30 PM 🇮🇳
12:45 PM 🇳🇵
01:00 PM 🇧🇩
02:00 PM 🇮🇩 🇹🇭 🇻🇳
03:00 PM 🇲🇾 🇨🇳 🇲🇳
04:00 PM 🇰🇷 🇯🇵

“`
03.) BIGETRON RA 🇮🇩
04.) STALWART ESPORTS 🇲🇳
05.) DWG KIA 🇰🇷
06.) ONIC ESPORTS 🇮🇩
07.) BACON TIME 🇹🇭
08.) IHC ESPORTS 🇲🇳
09.) AURA ESPORTS 🇮🇩
10.) EVOS REBORN 🇮🇩
11.) BURIRAM UNITED ESPORTS 🇹🇭
12.) BC SWELL 🇯🇵
13.) BOOM ESPORTS 🇮🇩
14.) A1 ESPORTS 🇧🇩
15.) DS GAMING 🇰🇷
16.) DONUTS USG 🇯🇵
17.) SKYLIGHTZ GAMING 🇮🇩
18.) DEWA UNITED 🇮🇩
19.) ION ESPORTS 🇮🇩
20.) NFT ESPORTS 🇮🇩

source

ESPORTS COUNTY

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *