59KILLS!!😱IN 2 MATCHES with DEADLY SET🔥SOLO vs SQUAD | SAMSUNG,A3,A5,A6,A7,J2,J5,J7,S5,S6,S7,59,A10Thanks for watching

Remember to like & subscribe for daily videos !!

device : Ipad Pro 2021

5 Finger Claw

rec : IOS

MY SENSITIVITY :

#PUBGMobile #PUBGvip #KyrgyzPubg

source

KYRGYZ PUBG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *