32KILLS!!🔥I PLAYED with DUO AWM in CLASSICH MATCH👿 SAMSUNG,A3,A5,A6,A7,J2,J5,J7,S5,S6,S7,59,A10,A20Thanks for watching Remember to like & subscribe for daily videos !! device : Ipad Pro 2021 5 Finger Claw rec : IOS MY …

source

KYRGYZ PUBG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *