2 PUBG PARTNERS vs 20 M12 CONQUEROR PLAYERS😰WHO WILL WIN?🔥 SAMSUNG,A3,A5,A6,A7,J2,J5,J7,S5,S6,S7Thanks for watching ❤️

If you like the video please don’t forget to like it / you can subscribe and turn on notifications for more videos for free ❤️

———————
5 FINGER & GYRO
———————
Device : IPAD MINI 5 / 64GB
———————
Recorder : IOS recorder
———————
Edit : luma fusion
———————
Headphone : Flashget R
———————
Instagram link :
———————

#pubgMobile #BGMI #LIZOPUBG

source

LIZO PUBG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *