😭 30 FPS | VS | 90 FPS 😈 CHALLENGE | FPS MATTERS? | SAMSUNG,A3,A5,A6,A7,J2,J5,J7,S5,S6,S7,59,A10,A20Thanks for watching

Remember to like & subscribe for daily videos !!

device : Ipad Pro 2021

5 Finger Claw

rec : IOS

MY SENSITIVITY :

#PUBGMobile #PUBGvip #KyrgyzPubg

source

KYRGYZ PUBG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *